Homepage

Informacje

Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny, przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
Rekrutacja na Hackathon ma charakter otwarty, w ramach której udział mogą brać uczniowie szkół średnich z województwa pomorskiego.

Kiedy?

19 - 20 Kwietnia 2024 r.

Gdzie?

W murach 17 LO

Obszar tematyczny

Co można tworzyć?

- aplikacje mobilne;
- gry komputerowe;
- gry na urządzenia mobilne;
- strony internetowe;

IV edycja Hackathonu

W dniach 19 – 20 kwietnia uczniowie dziewięciu drużyn zmagali się z wyzwaniami w ramach IV Pomorskiego Hackathonu dla Uczniów Szkół Średnich YOUNG SMART. W tym roku zespoły poznały temat dopiero podczas uroczystego otwarcia konkursu, a brzmiał on: “AI – sztuczna inteligencja, naturalne korzyści”. Od tego momentu Hackathon ruszył na dobre. Wszyscy mieli prawie 24 godziny na wymyślenie i wykonanie rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej, gry komputerowej lub strony internetowej.

W sobotnie południe, kiedy minął czas wytrwałej pracy, zespoły rozpoczęły prezentowanie swoich projektów.

Członkowie Jury w składzie:
dr Marcin Szulc, profesor UG,
Bartłomiej Przybyciel, Gdyńskie Centrum Informatyki, Urząd Miasta Gdynia;
Wojciech Jankowski, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;
Jean- Luc Momprivé, Intel;
Aleksandr Polin; Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych, Chronospace,
bacznie przyglądali się przedstawianym pomysłom, zadawali pytania, a po obradach ogłosili wyniki:
I miejsce >> Zespół Szkół Łączności w Gdańsku;
II miejsce >> I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku;
III miejsce >>> Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
Gratulujemy!!!

I miejsce

Zespół Szkół Łączności
w Gdańsku

Projekt “AiKNOW”

II miejsce

I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku

Projekt: BLINDFIND

III miejsce

Zespół Szkół Chłodniczych
i Elektronicznych w Gdyni

Projekt: Lekturomat

Galeria IV Pomorskiego Hackathonu YOUNG SMART

Zakwalifikowani uczestnicy konkursu:

Lp.

Nazwa szkoły

1.

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

2.

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

3.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku

4.

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

5.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk

6.

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych W Gdyni

7.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

8.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

9.

Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku

10.

3 Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - zespół wycofał się

Lista rezerwowa

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie

2.

Szkoły Okrętowe i Techniczne "Conradinum" w Gdańsku

3.

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH W GDYNI

Jak zgłosić zespół?

Zespół
musi składać się z 2-5 uczniów uczęszczających do tej samej szkoły.

Zgłoszenia
dokonuje pracujący w tej szkole nauczyciel - opiekun zespołu.

Każda
szkoła może zgłosić maksymalnie 1 zespół.

Opiekun
musi zarejestrować zespół w dniach 04.03. - 27.03.2024 r.

Rejestracja
jest równoznaczna z deklaracją udziału!

Temat

O przydziale
decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc w wybranej przez zespół kategorii będziemy się niezwłocznie kontaktować z opiekunem zespołu. Postaramy się również na bieżąco informować w przypadku zapełnienia się danych kategorii.

Q&A

Do kogo skierowany jest Hackathon?

W Hackathonie mogą brać udział uczniowie szkół średnich z województwa pomorskiego.

Czy ten Hackathon to wydarzenie tylko dla uczniów, którzy potrafią programować?

Nie musisz być mistrzem kodowania aby wziąć udział w Hackathonie. Liczą się przede wszystkim kreatywność i zdolność do tworzenia nowych rozwiązań. Ważne jest też to, jak dobrze zaprezentujecie sędziom swoje projekty.

Jak będą oceniane projekty?

Projekty oceniane będą według następujących kryteriów:
>> innowacyjność i pomysłowość zaproponowanych rozwiązań;
>> użyteczność i potencjał społeczny – możliwy wpływ na sytuację grup, której problem jest rozwiązywany;
>> design;
>> adekwatność do możliwości – tj. możliwość wykorzystania przez grupę docelową.
W każdej kategorii można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Czy zespół może składać się z członków różnych klas?

Oczywiście!
W różnorodności siła. Zespół musi składać się z uczniów uczęszczających do tej samej szkoły, jednak mogą to być osoby z różnych roczników i profili klas.

Kto zgłasza drużyny do Hackathonu?

Drużynę zgłasza jej opiekun czyli nauczyciel uczący w danej szkole.

Ile drużyn z jednej szkoły może wziąć udział w Hackathonie?

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 drużynę. Drużyny muszą mieć opiekuna (nauczyciela).

Czy można zmieniać członków zespołów po rejestracji?

Nie,
rejestracja zespołu to zatwierdzenie jego ostatecznego składu. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany składu zespołu ani zastępowania uczniów po rozpoczęciu hackathonu.

Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie Hackathonu.

Główni organizatorzy

Patronat honorowy

Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe

Sponsorzy IV edycji

Rada Rodziców
17 LO

Wydział Promocji Urzędu Miasta

Viessman

Skip to content