Homepage

Hackathon w liczbach

Wyniki I Pomorskiego Hackathonu dla Uczniów Szkół Średnich

KATEGORIA "MIASTO PRZYSZŁOŚCI"

Miejsce I

Zespół "ZMS"
z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza

w składzie: Tymon Zaniewski, Franciszek Mikulski, Robert Szumlas

Opiekun: Jarosław Drzeżdżon

Miejsce II

Zespół "Burza z mózgów" z XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w składzie: Urszula Nazim, Iwo Laskowski, Wiktor Konkol, Hubert Stanowski, Jakub Goran

Opiekun: Ewelina Sołdan

Miejsce III

Zespół "Kremówkowy Pałac" z Zespołu Szkół Energetycznych Technikum Nr 13

w składzie: Jan Czeszejko-Sochacki, Szymon Blaszke, Kacper Doga, Cezary Banaczyk

Opiekun: Filip Bilicki

KATEGORIA "WELL - BEING I SAMOPOCZUCIE"

Miejsce I

Zespół "CobbSquad" z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

w składzie: Szymon Faligowski, Radosław Selewski, Bartosz Woliński, Łukasz Głazik, Marcin Polanowski

Opiekun: Marek Wesołowski

Miejsce II

Zespół "Hackers Paradise" z X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gdańsku

w składzie: Jakub Czujko, Jan Banaszyński, Adam Rutkowski, Szymon Śliwicki, Jakub Duzinkiewicz

Opiekun: Anna Bleja

Miejsce III

Zespół "Destruktors" z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Słupsku

w składzie: Teodor Wolski, Bartek Kopania, Jan Pastucha

Opiekun: Mirosław Brozis

KATEGORIA "SPORT

Miejsce I

Zespół "Dzikie Borsuki" z II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

w składzie: Karolina Kędzia, Zofia Pieczonka, Barbara Downar

Opiekun: Joanna Żółtowska

Miejsce II

Zespół "Coud" z Zespołu Szkół Energetycznych Technikum Nr 13

w składzie: Michał Irek, Dariusz Zielonka, Piotr Piotrowski, Mikołaj Białecki, Adam Tartas

Opiekun: Filip Bilicki

Miejsce III

Zespół "Info_Wejher" z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie

w składzie: Piotr Szamocki, Mikołaj Kraussa

Opiekun: Witold Gesse

Informacje

Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny, przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
Rekrutacja na Hackathon ma charakter otwarty, w ramach której udział mogą brać uczniowie szkół średnich z województwa pomorskiego.

Kiedy?

11-12 czerwca 2021 r.

Gdzie?

Zdalnie, na platformie Microsoft Teams

Obszary tematyczne

1. Samopoczucie i well-being;
2. Sport;
3. Miasto przyszłości;

Co można tworzyć?

- aplikacje mobilne;
- gry komputerowe;
- gry na urządzenia mobilne;
- strony internetowe;

Jak zgłosić zespół?

Zespół
musi składać się z 2-5 uczniów uczęszczających do tej samej szkoły.

Zgłoszenia
dokonuje pracujący w tej szkole nauczyciel - opiekun zespołu.

Każda
szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zespoły.

W przypadku
zgłaszania 2 zespołów, każdy zespół należy zarejestrować poprzez osobny formularz w tym samym dniu.

Opiekun
musi zarejestrować zespół do dnia 28 maja 2021.

Rejestracja
jest równoznaczna z deklaracją udziału!

Należy
wybrać 1 z 3 kategorii, w obrębie której zespół będzie tworzyć rozwiązania.

O przydziale
decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc w wybranej przez zespół kategorii będziemy się niezwłocznie kontaktować z opiekunem zespołu. Postaramy się również na bieżąco informować w przypadku zapełnienia się danych kategorii.

Każdy
zarejestrowany zespół otrzymuje Giftbox z gadżetami oraz materiałami edukacyjnymi wysłany na adres szkoły.

Q&A

Do kogo skierowany jest Hackathon?

W Hackathonie mogą brać udział uczniowie szkół średnich z województwa pomorskiego.

Czy ten Hackathon to wydarzenie tylko dla uczniów, którzy potrafią programować?

Nie musisz być mistrzem kodowania aby wziąć udział w Hackathonie. Liczą się przede wszystkim kreatywność i zdolność do tworzenia nowych rozwiązań. Ważne jest też to, jak dobrze zaprezentujecie sędziom swoje projekty.

Jak będą oceniane projekty?

Projekty oceniane będą według następujących kryteriów:
>> innowacyjność i pomysłowość zaproponowanych rozwiązań;
>> użyteczność i potencjał społeczny – możliwy wpływ na sytuację grup, której problem jest rozwiązywany;
>> design;
>> adekwatność do możliwości – tj. możliwość wykorzystania przez grupę docelową.
W każdej kategorii można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Czy zespół może składać się z członków różnych klas?

Oczywiście!
W różnorodności siła. Zespół musi składać się z uczniów uczęszczających do tej samej szkoły, jednak mogą to być osoby z różnych roczników i profili klas.

Kto zgłasza drużyny do Hackathonu?

Drużynę zgłasza jej opiekun czyli nauczyciel uczący w danej szkole.

Ile drużyn z jednej szkoły może wziąć udział w Hackathonie?

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny. Drużyny te mogą mieć tego samego opiekuna (nauczyciela), jak również oddzielnych opiekunów.

Czy można zmieniać członków zespołów po rejestracji?

Nie,
rejestracja zespołu to zatwierdzenie jego ostatecznego składu. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany składu zespołu ani zastępowania uczniów po rozpoczęciu hackathonu.

Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie Hackathonu.

Główni organizatorzy

Patronat honorowy

Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe

Skip to content